Stavebnictví

A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

Slovník pojmů z oblasti stavebnictví. Hledejte jednoduše podle abecedy nebo ve fulltextovém vyhledávači pomocí klávec ctrl + F!

A

absorpce
administrativní hranice
aglomerace

aktivní zóna záplavového území
anoikonymum
arondace
asanace
azbest

zpět na začátek stránky

B

beton
bezpečnostní sklo
brownfield
bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ)
budova
bytová jednotka

zpět na začátek stránky

C

certifikát autorizovaného inspektora

cirkulace

zpět na začátek stránky

D

dB
design
dělicí příčka
dilatační spára
drenáž
drobná stavba
druhy pozemků
dřevostavba
dům na klíč

zpět na začátek stránky

E

ekodesign
ekologická stabilita
ekologická újma
ekologické materiály
ekosystém
EN
energetická náročnost budovy
energetický audit
energetický auditor
energetický expert
energetický štítek
extravilán

zpět na začátek stránky

F

fasáda

zpět na začátek stránky

G

galerie
generel
geometrický plán
geopatogenní zóny

zpět na začátek stránky

H

hambalky
hektar
hluk
hranice držby
hydroizolace

zpět na začátek stránky

I

inspekce nemovitosti
inspektor
inspektor nemovitosti
intravilán

inženýrská stavba

izolace

zpět na začátek stránky

J

jednoduchá stavba

zpět na začátek stránky

K

kachel
katastr nemovitostí
katastrální mapa
klimatizace
KN
kolaudace
kolaudační rozhodnutí
kolaudační řízení
konvektor
konzola
korek
koridor
kotel
kročejová izolace
kročejová neprůzvučnost
krokev
krov
kupní smlouva

zpět na začátek stránky

L

lazura
lokalita

zpět na začátek stránky

M

madlo
malta
mansardová střecha
mapa
markýza
masivní
mokré prostory
montovaný dům
mramor

zpět na začátek stránky

N

nemovitost
nezastavěné území
nezastavitelný pozemek
nízkoenergetický dům

zpět na začátek stránky

O

obálka budovy
obnovitelné zdroje
odhlučnění
ochranné pásmo
ostění

zpět na začátek stránky

P

pačok
palisády
palubka
parcela
parcelní číslo
pasivní dům
PENB
pergola
plovoucí podlaha
podesta
pomístní jméno
pórobeton
pozemek
pozemková parcela
právo stavby
prefabrikát
prostorová akustika
průkaz energetické náročnosti budovy
předběžný stavebně-technický průzkum
přestavek
pultová střecha

půdorys

zpět na začátek stránky

R

rabicové pletivo
recipient
regulační plán
rekonstrukce
rekultivace
reliéfní
reostat
rozestavěná budova
rozestavěný byt
rozestavěný nebytový prostor
rozhrada

zpět na začátek stránky

Ř

řadový dům

zpět na začátek stránky

S

sádrokarton
sanace
sedlová střecha
schodnice
sokl
solární kolektor
solitér
společné části domu
sprinkler
stanová střecha
statik
stavba
stavební dozor
stavební parcela
stavební povolení
stavební pozemek
stavební řád
stavební řízení
stavebník
staveniště
střešní okno
střešní lať
stropní podhled
studená střecha
suchá omítka

zpět na začátek stránky

Š

šamot
šindel
štuk

zpět na začátek stránky

T

tapeta
tepelná izolace
tepelný most
teplá střecha
termostat
terrazzo
tržní cena

zpět na začátek stránky

U

údržba

úkos
umakart

úředně oprávněný zeměměřický inženýr
ústřední vytápění
územně plánovací dokumentace
územní plán obce
územně plánovací dokumentace

územní rozhodnutí

územní řízení

užitná plocha

zpět na začátek stránky

V

valbová střecha
vaznice
vazník
veřejná infrastruktura
veřejně prospěšná stavba
větraná fasáda
vikýř
výkaz výměr
výměra parcely
vyschnutí stavby
vzduchová neprůzvučnost stavebních konstrukcí

zpět na začátek stránky

W

WC

zpět na začátek stránky

X

xylolit
xylolitová podlaha

zpět na začátek stránky

Y

ytong

zpět na začátek stránky

Z

záhumenek
základová vana

zastavěná plocha
zastavěné území
zastavěný pozemek
zastavěný stavební pozemek
zastavitelná plocha
zdící prvek
zelená střecha
změna dokončené stavby
změny stavby před dokončením
změna v území
zvuková izolace
zvukový most

zpět na začátek stránky

Ž

žádost o stavební povolení
žaluzie
žumpa

zpět na začátek stránky