administrativní hranice

čára na mapě ohraničující správní jednotky různých druhů a stupňů (např. státní hranice, hranice krajů apod.)

 

Zdroj: vugtk.cz