převod

Převod je změna vlastnictví na základě projevu vůle obou účastníků.