likvidace pozůstalosti

Likvidace pozůstalosti je postup, jehož smyslem je zjištění tzv. likvidační podstaty, její zpeněžení, uspokojení pohledávek věřitelů zůstavitele a uhrazení nákladů likvidace.