No Picture

regres

31.1.2013 admin 0

postih. Právo pojišťovny požadovat po klientovi náhradu za vyplacené pojištění. Např. v případě úrazu v opilosti.

No Picture

karenční lhůta

30.1.2013 admin 0

doba, která musí uplynout, aby mohla nastat určitá právní skutečnost. V pojišťovnictví to může být např. doba, kdy je pojištěný člověk v pracovní neschopnosti, s […]

No Picture

indexace

30.1.2013 admin 0

v pojištění jde o upravování pojistné částky na základě vybraných indexů. Jde o zavedení automatického vztahu mezi pojištěním a reálným vývojem (např. indexace k inflaci). […]

No Picture

akumulovaný dluh

30.1.2013 admin 0

dluh pojistníka, který vzniká, jestliže účet pojistníka nepostačuje na úhradu všech poplatků spojených s pojištěním.

No Picture

stavební řád

30.1.2013 admin 0

Stavbu a její změnu může provádět jen právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních […]