karenční lhůta

doba, která musí uplynout, aby mohla nastat určitá právní skutečnost.

V pojišťovnictví to může být např. doba, kdy je pojištěný člověk v pracovní neschopnosti, s karenční lhůtou 1 měsíc. Pojišťovně vzniká plnění až od 2. měsíce.