No Picture

regres

31.1.2013 admin 0

postih. Právo pojišťovny požadovat po klientovi náhradu za vyplacené pojištění. Např. v případě úrazu v opilosti.

No Picture

karenční lhůta

30.1.2013 admin 0

doba, která musí uplynout, aby mohla nastat určitá právní skutečnost. V pojišťovnictví to může být např. doba, kdy je pojištěný člověk v pracovní neschopnosti, s […]

No Picture

indexace

30.1.2013 admin 0

v pojištění jde o upravování pojistné částky na základě vybraných indexů. Jde o zavedení automatického vztahu mezi pojištěním a reálným vývojem (např. indexace k inflaci). […]

No Picture

akumulovaný dluh

30.1.2013 admin 0

dluh pojistníka, který vzniká, jestliže účet pojistníka nepostačuje na úhradu všech poplatků spojených s pojištěním.

No Picture

pojištění nájmu

29.1.2013 admin 0

zajišťuje, že v případě neplacení nájmu obdrží dlužná strana nájemné od pojišťovny. Pojišťovna pak pohledávku vymáhá po nájemci.

No Picture

podpojištění

29.1.2013 admin 0

Stav, kdy pojistná částka dohodnutá ve smlouvě je nižší, než je pojistná hodnota majetku. Za tohoto stavu při likvidaci pojistné události sníží pojišťovna plnění v […]

No Picture

pojistná smlouva

19.12.2012 admin 0

smlouvou o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli […]