podpojištění

Stav, kdy pojistná částka dohodnutá ve smlouvě je nižší, než je pojistná hodnota majetku. Za tohoto stavu při likvidaci pojistné události sníží pojišťovna plnění v poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty majetku.

 

Zdroj: cnb.cz