tržní cena

cena, která odpovídá ceně při prodeji stejné nebo podobné věci k určitému datu, bez osobních poměrů mezi prodávajícím a kupujícím