No Picture

franšízing

20.12.2012 admin 0

forma podnikání, kdy je franchisantovi poskytnut obchodní model, právo užívání značky, know-how atd.    

No Picture

exekutorský zápis

20.12.2012 admin 0

Veřejná listina sepsaná exekutorem. Existují dva druhy exekutorského zápisu a)  o dohodě, kterou se účastník zaváže splnit pohledávku nebo jiný nárok druhého účastníka vyplývající ze […]