zastavitelná plocha

plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v zásadách územního rozvoje

 

Zdroj: Zákon o územním plánování a stavebním řádu