koridor

plocha vymezená pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury nebo opatření nestavební povahy

 

Zdroj: Zákon o územním plánování a stavebním řádu