asanace

= oživení, ozdravení životního prostředí např. po pohromě, těžbě

 

Zdroj: KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov: A-Ž. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005, 879 s. ISBN 8020013512.