reostat

přístroj, který reguluje elektrický proud. Používá se k regulaci osvětlení v místnosti od velkého jasu až po tlumené osvětlení.

 

Zdroj: KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov: A-Ž. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005, 879 s. ISBN 8020013512.