úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr má zvláštní kvalifikaci pro práce v katastru nemovitostí nebo v jiném oboru geodetické působnosti.