No Picture

skrytá vada

25.11.2015 slovnik 0

Skrytá vada je vada, která vyjde najevo až po převzetí věci kupujícím. Musí však existovat již v době převzetí.

No Picture

záruka

25.11.2015 slovnik 0

Záruka je odpovědnost prodávajícího nebo zhotovitele za vady, které se projeví po převzetí.

No Picture

vada věci

25.11.2015 slovnik 0

Vada věci je faktický nebo právní stav, který brání řádnému nebo smluvenému užívání věci.

No Picture

exekuční titul

22.11.2015 slovnik 0

Exekuční titul je začátek exekuce. Je to titul, kterým disponuje věřitel a na základě kterého můžete požádat soud o to, aby nařídil exekuci (např. rozsudky, usnesení, platební rozkazy, směnečné platební rozkazy).

No Picture

exekuční příkaz

22.11.2015 slovnik 0

Exekuční příkaz je rozhodnutí soudního exekutora, kterým poté, co je pověřen soudem provedením exekuce, rozhodne o způsobu jejího provedení.

No Picture

platební rozkaz

22.11.2015 slovnik 0

Platební rozkaz je zvláštní druh rozhodnutí soudu, jímž je žalovanému uložena povinnost zaplatit žalobci požadovanou částku v penězích.

No Picture

generální inhibitorium

22.11.2015 slovnik 0

Generální inhibitorium znamená, že povinný nesmí po doručení usnesení o nařízení exekuce nakládat se svým majetkem (až na určité výjimky).

No Picture

úrok z prodlení

22.11.2015 slovnik 0

Úrok z prodlení je platba, která náleží věřiteli, pokud dlužník nesplnil své povinnosti a včas nesplatil svůj peněžitý závazek.