exekuční příkaz

Exekuční příkaz je rozhodnutí soudního exekutora, kterým poté, co je pověřen soudem provedením exekuce, rozhodne o způsobu jejího provedení.