exekuční titul

Exekuční titul je začátek exekuce. Je to titul, kterým disponuje věřitel a na základě kterého můžete požádat soud o to, aby nařídil exekuci (např. rozsudky, usnesení, platební rozkazy, směnečné platební rozkazy).