generální inhibitorium

Generální inhibitorium znamená, že povinný nesmí po doručení usnesení o nařízení exekuce nakládat se svým majetkem (až na určité výjimky).