ústřední vytápění

vytápění zdrojem tepla, který je umístěn mimo byt, nebo který je umístěn v místnosti k tomu určené, včetně sklepa v rodinném domě s jedním bytem, nebo jiné elektrické nebo plynové vytápění

 

Zdroj: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu