konvektor

topné těleso na teplovzdušně vytápění. Bývají umístěny okolo oken sahajícím až k podlaze, protože jsou v podlaze zapuštěny. Nahrazují klasická toplá tělesa.

 

Zdroj: KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov: A-Ž. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005, 879 s. ISBN 8020013512.