ekologická stabilita

schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené vnějšími činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti a fuknce

 

Zdroj: Zákon o životním prostředí