územní rozhodnutí

Územní rozhodnutí je rozhodnutí o umístění stavby, využití území, ochranném pásmu, stavební uzávěře nebo o dělení nebo scelování pozemků. V územním rozhodnutí vymezí stavební úřad území pro navrhovaný účel a stanoví podmínky pro jeho realizaci.