územně plánovací dokumentace

Územně plánovací dokumentace je soubor předepsaných dokumentů, které regulují a navrhují výstavbu ve vymezeném území.