územní řízení

Územní řízení je proces, ve kterém se posuzuje, zda lze konkrétní stavbu umístit do daného území a také zda je stavba v souladu s územně plánovací dokumentací. Výsledkem řízení je územní rozhodnutí.