certifikát autorizovaného inspektora

Autorizovaný inspektor je osoba vydávající certifikáty na základě soukromoprávní smlouvy se stavebníkem, ve které se dohodnou na provedení kontroly projektové dokumentace pro danou stavbu. Certifikátem osvědčuje, že jsou splněny všechny zákonné požadavky a stavba může být provedena.