ohlášení stavby

Ohlašování staveb je zjednodušený způsob povolování staveb. § 104 stavebního zákona definuje jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce vyžadující ohlášení.