No Picture

odkaz

31.10.2015 slovnik 0

Odkaz zůstavitel zřídí tak, že v pořízení pro případ smrti nařídí určité osobě, aby odkazovníku vydala předmět odkazu.

No Picture

doba

31.10.2015 slovnik 0

Doba je časový úsek, který omezuje existenci práva a/nebo povinnosti (např. nájem na dobu určitou).

No Picture

lhůta

31.10.2015 slovnik 0

Lhůta je časový úsek, stanovený nebo určený k uplatnění práva nebo splnění povinnosti u jiného právního subjektu, popř. u orgánu státní moci.

No Picture

místní příslušnost

31.10.2015 slovnik 0

Místní příslušnost je určení, kterému konkrétnímu orgánu na daném stupni záležitost přísluší. Např. místně příslušný ke správě daně, jejímž předmětem je nemovitost, je správce daně, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitost nachází.

No Picture

vyměření daně

30.10.2015 slovnik 0

Vyměření daně je základ daňového řízení. Rozumí se jím jednoznačné právně perfektní stanovení daně v její konkrétní výši a předepsané formě.

No Picture

zdaňovací období

30.10.2015 slovnik 0

Zdaňovací období je časový úsek, za který obvykle daňový poplatník nebo plátce daně vypočítá svoji daňovou povinnost a podává správci daně daňové tvrzení.

No Picture

správce daně

30.10.2015 slovnik 0

Správce daně je územní finanční orgán, jiný správní orgán či orgán obce, do jehož pravomoci spadá vedení daňového řízení, vyhledávací činnost, kontrola, vyzívání k plnění povinností a zabezpečení placení daní.

No Picture

podlaží

30.10.2015 slovnik 0

Podlaží je jedna úroveň budovy v dané výšce nad či pod zemí. Počet podlaží je roven počtu podlah, které dům má, bez ohledu na to, zda tato podlaží jsou v podzemí nebo v přízemí anebo u poschoďového domu nad přízemím.