zdaňovací období

Zdaňovací období je časový úsek, za který obvykle daňový poplatník nebo plátce daně vypočítá svoji daňovou povinnost a podává správci daně daňové tvrzení.