správce daně

Správce daně je územní finanční orgán, jiný správní orgán či orgán obce, do jehož pravomoci spadá vedení daňového řízení, vyhledávací činnost, kontrola, vyzívání k plnění povinností a zabezpečení placení daní.