podlaží

Podlaží je jedna úroveň budovy v dané výšce nad či pod zemí. Počet podlaží je roven počtu podlah, které dům má, bez ohledu na to, zda tato podlaží jsou v podzemí nebo v přízemí anebo u poschoďového domu nad přízemím.