místní příslušnost

Místní příslušnost je určení, kterému konkrétnímu orgánu na daném stupni záležitost přísluší. Např. místně příslušný ke správě daně, jejímž předmětem je nemovitost, je správce daně, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitost nachází.