lhůta

Lhůta je časový úsek, stanovený nebo určený k uplatnění práva nebo splnění povinnosti u jiného právního subjektu, popř. u orgánu státní moci.