palisády

dřevěné nebo betokové kůly různé délky. Používají se např. v zahradách jako obrubníky nebo opěrné zídky pro vytváření stupňovitých teras.

 

Zdroj: KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov: A-Ž. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005, 879 s. ISBN 8020013512.