stavební řízení

Stavební řízení je správní řízení, které řeší konkrétní stavbu, její provedení a technické aspekty. Navazuje na územní řízení. Jeho výsledkem je stavební povolení.