solární kolektor

zařízení, které slouží k zachycení slunečního záření a jeho přeměně na elektricou energii. Umisťují se např. na střechy domů

 

Zdroj: KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov: A-Ž. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005, 879 s. ISBN 8020013512.