změna dokončené stavby

a) nástavba, kterou se stavba zvyšuje,
b) přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou,
c) stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby.

Na tyto úpravy je třeba platné stavební povolení.

 

Zdroj: Zákon o územním plánování a stavebním řádu