dilatační spára

uměle rozdělená konstukce domu na části, které se mohou smršťovat (např. vlivem teplot). Zamezí se tak poruchám a prasklinám. Nikdy ale nezasahuje do základů stavby.

 

Zdroj: KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov: A-Ž. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005, 879 s. ISBN 8020013512.