design

návrh, nákres výrobku; umění zabývající se estetikou (vzhledem) předmětů v domácnosti, architektinických prvků atd.

 

Zdroj: KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov: A-Ž. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005, 879 s. ISBN 8020013512.