kolaudační rozhodnutí

povoluje užívání stavby k určenému účelu, a je-li to zapotřebí, stanoví se podmínky pro užívání stavby

 

Zdroj: Stavební zákon