katastrální území

technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru společně evidovaný soubor nemovitostí

 

Zdroj: Katastrální zákon