kotel

zařízení, v němž se spalováním paliv získává pouze tepelná energie, která se předává teplonosné látce

 

Zdroj: Zákon o hospodaření energií