změna stavby před dokončením

změna v provádění stavby oproti jejímu povolení nebo dokumentaci stavby ověřené stavebním úřadem

 

Zdroj: Zákon o územním plánování a stavebním řádu