geometrický plán

na jeho základě se tvoří zápisy do katastru nemovitostí; vždy se vyhotovuje na základě zeměměřičských prací; obsahuje znázornění nemovitosti před a po změně

 

Zdroj: vugtk.cz