inženýrská stavba

Je stavba, u které jsou určující obecné přírodní nebo fyzikální podmínky event. podmínky zadání stavby (např. stavby přes údolí, řeky, vysoké stavby – věže, podzemní stavby a stavby k úpravě terénu, popř. stavby s velkým vnitřním prostorem).Mezi inženýrské stavby nepatří budovy.