svěřenecký fond

Svěřenecký fond je majetkový soubor vyčleněný ke zvláštnímu účelu, držený a spravovaný jmenovanou osobou (správcem) ve prospěch obmyšleného. Majetek se stává majetkem anonymním.