podílový fond

Podílový fond je soubor majetku. Nemá právní osobnost. Je to pouze nástroj, který sdružuje aktiva a je spravován investičními společnostmi, které řídí jejich fungování. Základní jednotkou fondu nepodílový list.