zcizení dědictví

Zcizení dědictví je možnost dědice po smrti zůstavitele převést dědictví na jinou osobu. Může tak učinit bezúplatně nebo i za úplatu.