soudní komisař

Soudní komisař je osoba pověřená provedením některých úkonů v civilním soudním řízení jménem soudu. Např. notář jako soudní komisař v řízení o pozůstalosti.