příkaz

Příkaz je vedlejší doložkou v závěti a posuzujeme ho jako rozvazovací podmínku. Pokud dědic příkaz nesplní, ztrácí právo na dědictví, neprojeví-li zůstavitel jinou vůli.